Projectes de gestió cultural integral. Projectes de dinamització turística, ambiental i patrimonial.