Una illeta de mirada feminista

La Illeta de projectes que estem encetant té, entre les seues motivacions i propòsits, l’aportació al creixement social de l’espai on es troba, amb humilitat, però amb intensitat i amb il·lusió per afrontar el repte que suposa.

Un dels àmbits on ens proposem aportar és el de la igualtat, perquè pensem que aconseguir l’equitat real entre gèneres és un dels desafiaments principals que tenim com a societat, atés que una societat com l’actual, que té discriminada la meitat de la seua població (i que, en termes generals, té naturalitzada eixa discriminació), no pot ser considerada justa ni desenvolupada.

Les vulneracions cap a les persones del sexe femení pel fet d’ésser biològicament dones tenen les seues arrels en la cultura patriarcal. Culturalment assignem a cada persona, en funció del seu sexe (privant de llibertat per a decidir i per a que cada persona puga ser com és), un paper o funcions determinades a la llar, a l’empresa, a la parella, a l’espai públic (on tradicionalment la dona ha tingut escàs i difícil accés, privant-la de la participació als àmbits de presa de decisions), etc.

També culturalment exigim molt més al físic de la dona, valorant-lo desmesuradament i atorgant-li més importància que a altres característiques o accions de la persona, a banda de fer-ne ús comercial, i en transmetem la percepció de “dona-objecte.

Aquestes distincions en els comportaments, percepcions i identitats de cada sexe, i moltes altres, que tenim assimilades i que socioculturalment posem en pràctica a diari, sovint sense adonar-nos-en, condueixen a conseqüències encara molt més greus com els assetjaments als espais laborals, i els maltractaments i assassinats als espais íntims de relacions convencionals de parella.

Reaccionem davant aquesta realitat i proposem la necessitat d’incorporar una mirada feminista a tots els àmbits i accions, que faça una identificació i anàlisi de cada discriminació per a poder treballar per a la seua eliminació.

Òbviament és un treball col·lectiu, que inclou i que afecta dones i homes perquè també ells són educats en privació de llibertat (amb exigències de triomf, de lideratge, de formes més agressives (en el llenguatge més brusc o el to de veu, per exemple, per a reforçar, suposadament, la “masculinitat”)); i perquè el desenvolupament social és una qüestió global que necessita la suma dels gèneres.

El camí cap a l’equitat real passa per fer reflexions profundes i crítiques; suposa un procés personal i col·lectiu de deconstrucció d’allò que tenim naturalitzat; i de reconstrucció, eliminant les diferències des de la primera educació.

Per tot açò, incorporem una mirada decididament feminista a tots els nostres projectes, de manera transversal, i també específicament, mitjançant projectes culturals i educacionals, amb l’objectiu de fer la nostra aportació, des d’aquesta Illeta de projectes, al canvi necessari per a una societat justa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.