Serveis de consultoria en igualtat i desenvolupament social: plans d’igualtat per a entitats públiques i privades; tallers i campanyes de sensibilització. Projectes d’intervenció social i cooperació.

Treballem aquestes àrees perquè creiem en aportar, a través del nostre treball, a la construcció d’una societat justa entre gèneres, entre cultures, entre grups humans diferenciats i justa també amb el seu entorn natural. Tot i que açò ho apliquem de manera transversal a totes les àrees, en aquestes ho treballem, a més, específicament:

Igualtat entre gèneres.

Creiem en la importància de fer el camí cap a una societat plenament igualitària, respectuosa, justa, sense discriminacions, sense assetjaments, sense violències en base al gènere.  I sabem que eixe camí, que ja estem fent conjuntament, comporta qüestionaments, reflexions, esforç, aprenentatge i pràctica constant de manera tant individual com col·lectiva. Un camí necessari i il·lusionant que volem fer amb vosaltres.

I per això posem aquestes eines al vostre abast:

  • Plans d’igualtat municipals i per a empreses, com a l’eina que orientarà l’acció en matèria d’igualtat en la vostra entitat o municipi durant els propers anys.
  • Formulació i gestió de campanyes de sensibilització. Dissenyem i gestionem el conjunt d’accions que portaran a prendre una major consciència en matèria de violències o discriminacions al vostre municipi o entitat.
  • Disseny i impartició de tallers. L’objectiu dels nostres tallers és generar reflexions i qüestionaments al voltant dels temes que tractem (prevenció de violències i apoderament) mitjançant una metodologia participativa. 

Tallers dissenyats:

  • Relació ko o ok? Taller de prevenció de violències masclistes, per a públic adult.
  • Els mites de l’amor. Amb parella bé i si no, també. Taller de prevenció de violències masclistes, per a públic adolescent o infantil.
  • Taller d’apoderament a través de la conducció, per a públic adult.

Desenvolupament social

I anem més enllà, amb mirada ampla…

  • Formulació i assistència tècnica en projectes d’intervenció social (plans locals d’inclusió i cohesió social).
  • Disseny d’accions de sensibilització en drets humans i ODS.
  • Formulació i assistència tècnica en projectes de cooperació al desenvolupament.