Noves experiències educatives 2019-2020

Noves experiències educatives 2019-2020

Des de la Illeta llancem enguany noves propostes d’experiències educatives per al curs que comença. Continuem amb la ruta literària pel centre de Gandia i li sumem ara tallers als centres educatius amb metodologia participativa, i més rutes experiencials i dinàmiques:

Ruta literària interactiva pel centre de Gandia. Mitjançant un recorregut a peu coneixerem, de manera dinàmica, autores i autors des de l’Edat Mitjana (Joanot Martorell, Roís de Corella, Ausiàs March i Pere March) fins als nostres dies (nou escriptores i escriptors contemporanis) i comprovarem la seua vinculació amb la ciutat ducal.

La ruta es duu a terme amb la participació activa de l’alumnat, que ha de practicar la lectura en veu alta i ha de treballar en equip; està contextualitzada des del punt de vista literari i històric.

A banda de la literatura, durant la ruta literària treballem altres temàtiques com la geografia i història locals i comarcals, la igualtat entre gèneres i també actituds o valors com el de la cooperació.

Durada: 2 h 15 min

  • Tallers per a realitzar al centre:

– Els pardalets autòctons. L’alumnat coneixerà els nius, menjar, hàbitat, cant i demés
curiositats de les aus més comunes en la nostra zona, com ara la merla, la cagarnera, el gafarró, el verderol, l’oronella, les xeretes, rossinyols, mussols, òbiles, etc.  Durada: 1 h 

– El món de les abelles. El grup d’escolars podrà veure el comportament de les abelles dins de la colmena, coneixerà tot el que elaboren i reflexionarà sobre la seua immensa aportació a la natura i la seua situació actual.

Durada: 1 h

– Taller de prevenció de les violències masclistes a través de la deconstrucció dels mites de l’amor romàntic. Mitjançant una metodologia participativa
veurem els diferents mites del model tradicional de les relacions de parella: la “media naranja”, la normalització del patiment en la relació, l’obligació de contar-ho tot… Aquests mites constitueixen la base de les violències masclistes en la parella; sobre això reflexionarem, com també sobre els aspectes essencials per a tindre relacions sanes i felices.

Durada: 1 h 15 min

– La construcció del gènere i la seua influència. Mitjançant una metodologia participativa veurem com se’ns construeix el gènere des d’abans de nàixer, i reflexionarem sobre com ens influeix en les diferents activitats de la nostra vida, per tal d’aprendre a detectar i evitar les limitacions i vulneracions que causa i avançar així cap a la igualtat real.

Durada: 1 h 15 min

– Masculinitats per a la igualtat. Analitzarem i qüestionarem el model tradicional de masculinitat i posarem en comú, de manera dinàmica, diferents dels aspectes d’una masculinitat per a la igualtat.

Durada: 1 h 15 min

  • Rutes didàctiques per la Safor:

– Passejada botànica per Almiserà. Passejarem d’Almiserà a la Font de la finestra, observarem la flora del recorregut i ens fixarem en les seues característiques i curiositats; veurem també el patrimoni històric que trobem al llarg del recorregut. Ho farem de manera dinàmica.

Durada: 2 h 30 m

– Ruta pel patrimoni de l’aigua al Real. Pels fils de l’aigua i la memòria. En aquesta ruta coneixerem el recorregut de la séquia mare del Vernissa, que feia moure l’economia de bona part de la comarca des d’època medieval fins als anys 70 del s. XX, i veurem alguns dels elements que conformen la xarxa de regadiu.

Durada: 2 h

 

– Ruta per la història del Grau. Un passeig pel port de Gandia, i pel patrimoni i la història del Grau. De manera interactiva l’alumnat coneixerà els aspectes més destacats del Grau: formació geològica, orígens i evolució històrica, edificis singulars, les activitats comercials i de transport (port, ferrocarril), visitarà el Museu del Mar…

Durada: 2 h

 

– Ruta per l’aqüeducte del monestir de Sant Jeroni. Resseguint els cinc quilòmetres del traçat de l’aqüeducte que va des de la font de la Finestra fins el monestir de Sant Jeroni, vorem els diferents elements patrimonials que trobarem pel camí, així com les arcades que encara es conserven. L’alumnat coneixerà la finalitat d’esta infraestructura hidràulica i la seua història. Tot això dins d’un espai natural que també descobriran.

Durada: 3 h  

– Una passejada literària de la mar a la marjal. Un recorregut pels espais literaris del Grau, la marjal i les seues autores i autors.

Mitjançant un recorregut a peu coneixerem, de manera dinàmica, les autores i autors vinculats al Grau i a la marjal: Ausias March, Teresa Pascual, Maria Josep Escrivà, Emili Selfa.

La ruta es duu a terme amb la participació activa de l’alumnat, que ha de practicar la lectura en veu alta i ha de treballar en equip; està contextualitzada des del punt de vista literari i històric.

Durada: 2 h 30 min

– La platja de Gandia als anys 20. L’alumnat coneixerà les infraestructures, xalets i
camins dels anys 20 que encara queden, veient les diferències d’aquella platja amb la que es va dissenyar posteriorment, i que ha donat com a resultat l’actual trama urbana.

Durada: 2 h

– L’evolució urbana de la platja de Gandia. Farem un recorregut a vora mar a través del
creixement urbà de la platja durant el segle XX. L’alumnat vorà els seus edificis més
representatius i singulars, i també coneixerà les infraccions urbanístiques que  han tingut lloc.

Durada: 1 h 30 min

També ens podeu fer arribar les inquietuds o necessitats del vostre centre escolar pel que fa a excursions i tallers. Consulteu-nos i us ajudaríem a dissenyar-les, organitzar-les o a fer les gestions adients.

  • Contacte:

Per a qualsevol informació addicional, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic info@lailleta.com  o a través del telèfon 622 75 68 64

Us desitgem un molt bon inici de curs!  🙂