Memòria d'una jornada oberta al professorat

Memòria d’una jornada oberta al professorat

Anabel Beltrán, M José Sansaloni i Antònia Paredes. CEIP Joan Martorell de Gandia

Justificació

Ens animem a participar en aquesta jornada perquè considerem molt interessant conèixer el patrimoni de la nostra comarca “La Safor-Valldigna” i així , poder oferir als nostres alumnes activitats d’aprenentatge que els apropen a conèixer, valorar, recuperar i estimar el patrimoni del seu entorn, dels seus avantpassats i a través d’ell la seua història més recent.

Continguts

En la Jornada hem tractat continguts relacionats amb el patrimoni viu de la comarca i més concretament del poble de Potries.

  • L’aigua com a element important en l’economia de la nostra comarca, al llarg de la història.
  • Aigua per a beure, per a moure, per a regar, per a llavar, per a viure…
  • Elements arquitectònics i construccions amb l’objectiu principal de repartir, canalitzar de forma justa i proporcional aquesta aigua.
  • El riu, els assuts, els partidors…importants per a preservar i aconseguir eixe bé tan apreciat, l’aigua.
  • Els oficis d’altres temps (terrisseria i trapig) amb el lèxic, les eines, els materials, etc que han anat desapareixent amb l’evolució o el desenvolupament de la societat.
  • Rol de l’home, la dona, els fills….en l’economia i el treball, concretament en l’artesania de la terrissa.

 

Activitats realitzades:

La jornada va estar distribuïda al llarg del matí en diferents activitats relacionades amb els continguts a treballar.

  1. Reflexió sobre el patrimoni i visionat d’un vídeo promocional.
  2. Visita per la ruta de l’aigua.
  3. Pas a pas de l’ofici de terrisser en la casa-museu “Cassoleria d’Àngel Domínguez” .
  4. Modelatge d’un objecte amb fang a mesura que fem propostes de treball per a donar a conèixer aquest patrimoni cultural.

Altres elements del patrimoni que pot oferir la comarca:

1. Monestir de la Valldigna.
2. Monestir de Sant Jeroni.
3. Els castells.
4. Els rius Vernissa, Serpis, Vaca…
5. El Palau dels Borja.
6. El senyoriu d’Ausiàs Marc.
7. El trapig.
8. Els rius-raus.
9. L’aigua: sistemes de reg, canalització, arcades, partidors, assuts…
10. Els tribunal de les Aigües.
11. Els llavadors dels diferents pobles
12. Espais naturals rics en flora i fauna autòctona: Mondúver, Marjal…
13. Torres de guaita (Xeraco, Tavernes)

Conclusions
Pensem que poden resultar molt interessants les propostes de treball sorgides de la jornada, en tant en quant s’aconsegueix apropar l’entorn directe als alumnes i fer els aprenentatges mes vívids i reals per a ells i elles, per fora del simple contingut del llibre de text.