La Torre dels Pares, de la investigació a la reivindicació

La Torre dels Pares, de la investigació a la reivindicació

Jordi Martí

1.-INTRODUCCIÓ.

El projecte que propose té com a centre principal un edifici patrimonial que ha patit l’abandó de les institucions durant molts anys i que permet plantejar una sèrie d’activitats apropant el patrimoni a les aules i relacionant-lo amb les matèries que s’imparetixen en qualsevol nivell educatiu.

2.- QUÈ ÉS LA TORRE DELS PARES?

L’Alqueria Fortificada Torre dels Pares, anomenada també Torrassa Alqueria dels Pares, està situada al costat de la carretera de Gandia a Daimús, en terme municipal de Gandia, a la comarca de la Safor, al País Valencià, i està catalogada com a Bé d’interès cultural amb anotació ministerial número 176840 i data d’anotació 7 de juliol de 2010.

És un antic edifici fortificat amb torre de guaita alta (possiblement datada al segle XIV, tot i que probablement la torre es va erigir sobre una altra almohade del segle XI, amb fàbrica de maçoneria i reforços de carreus a les cantonades); el nom es pot deure al fet que va estar en possessió dels frares de la Companyia de Jesús des del segle XVI.

L’alqueria està situada al mig del camp, envoltada per una gran extensió de tarongers. El duc Pere Lluís de Borja la va adquirir el 1486 als germans Balaguer (Jaume, Francesc i Miquel), però el 1609 va passar a mans de la Companyia de Jesús i es va adscriure al patrimoni del Col·legi – Universitat Jesuïta de Gandia. Com durant el segle XVII els pirates berbers solien atacar les poblacions costaneres mediterrànies, els jesuïtes van haver de protegir l’alqueria, construint una torre de sentinella.

La torre es troba a l’interior del pati adossada al cos residencial de l’alqueria, encara que amb una gran independència volumètrica. És de planta rectangular d’aproximadament 5,50 x 6,75 metres de perímetre, amb cinc altures. La coberta és de quatre aigües de teula plana. El cos superior presenta una petita motllura sobre la qual es recolzen tres finestres, en els costats nord i sud, rematades amb arcs de mig punt, mentre que en els laterals est i oest hi ha quatre finestres. La resta de l’alqueria va patir una profunda remoció a finals del segle XIX principis del XX.

Existeix un projecte per convertir la Torre dels Pares en un centre de desenvolupament agrícola, però malauradament no s’ha dut a terme.

Aquest desinterés de les institucions és paradigmàtic del que està passat amb molts tresors patrimonials de la nostra terra.

Potser el fet de donar-li un ús escolar al patrimoni siga l’espenta que necessiten les institucions per posar damunt la taula els recursos (diners, en definitiva) per rescatar el patrimoni i dur-lo on cal.

3.- QUÈ HI FAREM?

L ’activitat consisteix en cinc parts:

Primera part: ruta en bicicleta pel camí de la Torre dels Pares. Hi ha un itinerari molt interessant que connecta el carril-bici Gandia-Oliva amb el camí. Els alumnes realitzarien un itinerari per aquestes zones de l’horta de Gandia amb parada final a la Torre dels Pares. Actualment està tancada a les visites, però aquest fet ens servirà per comprobar l’abandonament que volem denunciar en la tercera part.

Segona part: investigació. Els alumnes han de realitzar un treball d’investigació de la Torre dels Pares relacionant-la amb les altres torres de guaita de la comarca. Es tracta de revalorar la importància d’aquest monument arquitectònic.

Tercera part: propostes. Els alumnes hauran de proposar idees de restauració i usos per aquest monument arquitectònic i el seu entorn. Les millors propostjes s’inclouran en la quarta part.

Quarta part: promoció. Hauran de dur a terme un projecte de promoció i informació a la ciutadania del gran valor d’aquest monument per tal que es conega, ja que este patrimoni és un gran desconegut entre els habitants de Gandia i de la Safor.

Cinquena part. Reivindicació. Es tracta de publicar els resultats de la investigació i portar-la al carrer. La idea és recollir signatures per tal de portar-les a l’Ajuntament de Gandia per demanar l’adequació de la Torre i els seu jardí i fer una xicoteta enquesta sobre els diferents usos que se li podrien donar.