La marjal de Gandia

La marjal de Gandia

Remo Valle. CEIP Les Foies

Descripció de la marjal de Gandia:

La marjal de Gandia forma part d’una unitat ambiental major coneguda com marjal de la Safor, que amb una extensió total de 1.225,34 Ha engloba els termes de Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Xeresa i Gandia.
En concret, la marjal de Gandia ocupa un total de 450 Ha, és a dir, un 37% de la superfície total de la marjal de la Safor. Geomorfològicament, es tracta d’una zona humida desenvolupada en un pla costaner. Presenta poca fondària a causa del rebliment tant natural com antròpica de les làmines d’aigua.
L’aportació hídrica d’aquest ecosistema prové de les aigües subterrànies, que afloren a la superfície a través d’ullals, fonts naturals que posen en contacte els aqüífers amb la superfície. També cal indicar que les aigües superficials col•laboren en l’aportació hídrica present a la marjal, però en menor percentatge.
Aquesta massa d’aigua dolça està separada de la mar Mediterrània per un cordó litoral que forma una barrera arenosa, construït a base de les aportacions d’al·luvions dels rius, que després les corrents marines de deriva s’encarreguen de distribuir en la zona infralitoral i costanera en sentit N-S.

Proposta per a treballar aquest patrimoni a l’escola:

Moltes vegades l’alumnat estudia patrimoni, tant cultural com natural, de moltes parts del país o del món, però no coneix el seu patrimoni. Es a dir, tot allò que ens envolta i que està a la nostra població o comarca.
Aprofitant que tenim aquest patrimoni molt a prop de l’escola (CEIP Les Foies), es podria treballar de moltes formes. Com a mestre d’Educació Física podria fer una unitat didàctica de la bicicleta i aprofitar-la per fer una eixida per la marjal de Gandia.
Per tal que aquesta eixida fora més educativa i interdisciplinar, en alguns nivells de Primària, des del àrea de Ciències Naturals, es podria treballar la fauna i flora característiques de la marjal. Així, mentre es fa l’eixida en bicicleta per aquest patrimoni, l’alumnat pot anant parant per tal de contemplar i reconèixer tot allò que han vist a classe. Farien un dossier amb la fauna i flora que han reconegut durant la ruta en bicicleta. Després a classe, tots els alumnes exposarien tot allò que han vist a la marjal.