El treball amb el patrimoni des del Real de Gandia

El treball amb el patrimoni des del Real de Gandia

Vicent Morant

Actualment des del CEIP Beato Carmelo (Real de Gandia) s’han treballat els següents aspectes relacionats amb el patrimoni del poble.

1.-Recorregut, en anys anteriors, per part de la xarxa de canalitzacions de conducció d’aigua per al reg a manta, recuperant part del vocabulari i tasques relacionades amb l’agricultura. Actualment no disposem de material preparat per a l’alumnat.

2.-No podem oblidar la importància del trapig dins la història del poble. Activitat actualment desconeguda per la població escolar.
Les propostes de treball solen ser l’elaboració de murals o treballs d’investigació a partir de llibres de consulta i recursos TIC.

3.-Dins del programa d’investigació i innovació educativa es fomenten activitats variades relacionades amb la música com poden ser: tallers d’instruments musicals de canya, nadalenques, actuacions musicals i la recuperació de dansades antigues de la zona.
Participen els centres següents:

  • CEIP La Murtera (Ador/Palma)
  • IES Lluís Simarro (Xàtiva)
  • CRA Serra del Benicadell (Terrateig, Montixelvo, Aielo, Rugat, Ràfol de Salem i Salem

4.-Hem participat enguay en el projecte “SERPIS, RIU VIU”. Les activitats són molt interessants a més que es poden treballar diferents assignatures:
Exemples: importància de l’aigua en la societat, recollida de microfauna, observació i classificació de plantes, identificar alguns ocells pel seu cant, erosió i sedimentació, els usos que tenien les canyes en el passat, la contaminació i les deixalles, fotografía, dibuix, observació de roques, gaudir del riu…

LLOCS O ESPAIS INTERESSANTS DEL POBLE:

-“Cor de Jesús”. Monument religiós ubicat a la falda de la muntanya, al costat de la carretera nacional.
-L’església “Nuestra Señora de la Visitación”
-Coves de Bolta i dels Porcs. No hem organitzat excursions actualment.

Unes reflexions:

No tots els pobles han invertit en la recuperació del seu patrimoni com a Potries, on sí es poden aprofitar els recursos recuperats quant a:

  • L’ofici del terrisser (casa d’Àngel i mostres del seu treball).
  • Exposició de restes arqueològiques de la localitat.

Els materials que ens donàreu el dia 19 els considere molt encertats perquè tenen una presentació visual molt atractiva per a l’alumnat. Sí que considere que per a poder aprofitar l’activitat, els alumnes s’han de distribuir en grups reduïts, tal com apuntàrem en el seu moment, sempre amb la col.laboració dels mestres que els acompanyen.

  • Un grup al pati, dibuixant el forn, observant els espais després de l’explicació pertinent de les tasques de l’ofici.
  • Un altre grup dins la casa, observant la forma de vida de subsistència d’aquella època, sense cap comoditat. Poden fer el talleret de fang.
  • Un tercer grup a la part superior on podem estudiar l’evolució de la terrisseria a partir de l’exposició dels materials (íbers, romans, musulmans…).

La visita a la Casa Fosca i Casa Clara està molt encertada perquè el desplaçament d’un lloc a l’altre és ràpid, a més d’aprofitar les vistes del riu Serpis. També seria interessant que es puguera accedir dins la Casa Clara, sempre que no passara aigua.
Els panells informatius els considere positius. La informació és senzilla i suficient.
Per últim, crec que seria interessant recuperar material fotogràfic digitalitzat.