El quadern de la cassoleria

El quadern de la cassoleria

Observeu i llegiu amb atenció el següent còmic sobre el procés de producció d’una cassola. El seu autor és Josep Avaria Avaria.

A partir de la presentació a l’inici de la jornada i del còmic que teniu ací mateix, repassarem i crearem un àlbum. Esta vegada, però, vosaltres en sereu els i les terrisseres, al llarg de tot l’itinerari. Davant i darrere de les càmeres. Ho farem amb les fotografies i els comentaris que anireu compartint.