1. Les matèries primeres

1. Les matèries primeres

Al marge dret del riu Alcoi els dipòsits de les terrasses fluvials són argiles roges de qualitat, aptes per al seu aprofitament com a matèria primera.

L’argila es requeria en un volum considerable. La ubicació dels centres de producció terrissera estava determinada per l’accés directe als punts d’extracció d’argila.

A Potries, davant de l’ermita i darrere dels tossalets es trobaven els punts principals d’extracció d’argila.