2. El transport

2. El transport

L’element de transport principal utilitzat era un burret al que li penjaven anganells (un tipus de bastidor de fusta i espart) per a posar els cànters d’aigua o les sàries, els cabassets d’espart i cistelles de canya per a la terra. Els burrets ajudaven també, de vegades, per a fer rodar una peça cilíndrica per a desfer els trossos grans de la terra.