4. La cambra del fang

4. La cambra del fang

El dipòsit del fang és una petita sala, on s’emmagatzemava el fang decantat a les basses. Es tracta d’una estança rectangular, situada per sota del nivell de la casa que presenta el terç inferior de les parets amb arrebossats de morter hidràulic, el paviment de rajola massissa col·locada a espiga i un accés directe des del taller amb tres escalons.

A més a més, la sala disposa d’un altre buit, elevat i obert a la paret que dóna al pati, situat tot just a l’altura de la bassa de decantació. Era per aquest buit per on el terrisser introduïa el fang des de la bassa al dipòsit.

La disposició de la sala per baix de la rassant de la casa i els lluïts hidràulics, tenen la missió de mantindre la humitat d’aquesta estança, per conservar el fang a punt de treballar-lo.