5. Pastar el fang

5. Pastar el fang

Abans de fabricar qualsevol objecte de terrissa és convenient pastar el fang, així la massa queda homogènia i s’eliminen les possibles bombolles d’aire que farien esclatar la peça en el procés de cocció.

Un primer pastat es feia al mateix sòl del taller, i consistia en calcigar o xafigar amb els peus descoberts unes grans tortades de fang. A continuació, el fang passava al banc de pastar, situat al costat del torn, en el qual el terrisser, ara amb les mans, pastava el fang per donar-li la consistència i textura que desitjava per poder modelar-lo després.

Podia ser que el fang estiguera encara humit, aleshores es feien diverses coques amb el fang, i el terrisser les apegava a les parets del taller. Aquesta operació pretén que la resta d’humitat del fang fóra absorbida per les parets, els lluïts de les quals havien estat fabricats amb una proporció molt elevada de calç, que té la propietat d’absorbir aigua. De fet, quan el fang es despenjava i queia, estava preparat per al modelatge.