6. El torn

6. El torn

El torn del terrisser és un aparell de fusta composat per una roda gran, situada a la part inferior d’un banc, unida per un eix vertical a una altra roda més menuda que queda a la part superior; aleshores el terrisser fa roda amb el peu la roda gran inferior i aquesta comunica la rotació a la menuda de dalt, damunt de la qual es col·loca un pilot de fang, al que denominen “pella”, que s’ha de treballar amb les mans per a crear objectes, com les cassoles, els perols o les vidrioles.

Al taller hi havia un altre torn, però aquest funcionava amb l’energia d’un xicotet motor elèctric, instal·lat al taller a mitjans del segle XX.