7. El vernissat

7. El vernissat

Els objectes fabricats pel terrisser amb el fang fresc encara estan tous, blanets, aleshores es posaven a un lloc ventilat per eixugar el fang i que les peces s’enduriren. Així ja podien anar al forn o bé estaven llestes per rebre una capa de vernís.

És vernís és un mineral diluït, que exposat a elevades temperatures dins del forn adquireix una textura vítria, oferint als objectes ceràmics una capa impermeabilitzant que els protegeix i decora.

El mineral utilitzat a la cassoleria era la galena (sulfur de plom), una roca que arribava en brut des de les mines de Linares (Jaén) i que havia de fer-se pols al molí per a després diluir-la en aigua, això sí, dins d’un recipient cònic de terrissa denominat “vernissadora”. En aquest recipient s’introduiran les peces, banyant-les amb una fina cap d’aquest líquid, es deixaven assecar i, a continuació, es portaven al forn.

Tot aquest procés es duia a terme a la cambra de la casa, allí estava el molí manual i la “vernissadora”, i encara hui són visibles les marques del vernís als prestatges o al terra original.