9. La venda

9. La venda

Amb la producció finalitzada, les cassoles i els altres elements elaborats es venien a la mateixa casa o li se donaven a un familiar: Simeó Tarrazó,  qui venia els objectes de la cassoleria de son pare i de la d’Àngel Domínguez a un mercat de la Marina.

Era destacat el paper de les dones en la venda dels objectes terrissers, així com en el procés de vernissat.