10. Les tipologies de ceràmica

10. Les tipologies de ceràmica

Al segle XIX es generalitza l’ús de la ceràmica entre una població cada vegada més nombrosa. Sorgiran un nombre considerable d’indústries per abastir de ceràmica comuna, domèstica, de cuina i de foc els mercats d’àmbit comarcal; però, també de materials per una incipient activitat constructora. A Potries cal distingir entre dos tipus d’indústries, els Rajolars o Canteries i les Cassoleries.

Els rajolars es troben disseminats a l’espai agrari, fora del casc urbà; en ells, de principi, els artesans elaboraven materials ceràmics per a la construcció, com rajoles o teules, llibrells o gerres. Després s’especialitzen en la producció de materials de construcció i desapareix la producció d’altres tipus de contenidors.

Les Cassoleries són els centres terrissers més característics i definidors de la ceràmica contemporània de Potries. El seu emplaçament és, en tots els casos, el nucli històric de Potries i presenten un cert agrupament als dos extrems del poble, atés el seu caràcter d’indústria contaminant, que genera brutesa i fums. Entre la seua producció destaca la denominada ceràmica de foc, feta amb argiles roges altres en ferro, que suporten la flama directa del foc.

Els materials de construcció ofereixen una gran diversitat, a causa de la multiplicitat de les seues funcions i usos. La teula àrab tradicional és, segurament, la tipologia que es manté més estable, front a les rajoles i taulells, que presenten una àmplia diversitat de formes i mesures. Moltes de les formes i motius decoratius en els taulells per a paviments són fets a motlle i amb decoració impresa.