Oferim rutes i visites guiades per a particulars i entitats, tallers i exposicions, amb una forta vinculació al món rural. Organitzem mercats d’artesania, de proximitat, de la terra i fires del llibre. Cataloguem elements etnològics i fem difusió d’ells, com també dels oficis de tradició rural.

També oferim serveis de gestió i assessorament en Cultura. Dissenyem i redactem projectes de dinamització turística, ambiental i patrimonial; i projectes de gestió cultural integral. Fomentem el turisme rural.